LiveZilla Live Help
บทความทั้งหมด > รายการวัสดุมาตรฐาน
รายการวัสดุมาตรฐาน

รายการวัสดุมาตราฐาน (Outline Spec) ของเรา : ใช้เพื่อประกอบราคาประมาณการขั้นต้นของแบบบ้านสำเร็จรูปของเราเท่านั้น

เราใช้รายการนี้เป็นรายการตั้งต้นของแบบบ้านทุกแบบ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวม อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ภายหลังตามความเหมาะสมของบ้านแต่ละหลัง

 

.............................................................................................................................................